Erika Welgraven

Onderzoeken - Ontwerpen - Ontwikkelen - Opleiden

Aanbod

Educatieve uitgeverij

Onderwijs

Microlearning

Educatieve uitgeverij

Educatieve uitgeefprojecten & conceptontwikkeling
Als (interim-) uitgever / projectleider geef ik leiding aan interne en externe teams bij de conceptontwikkeling van (digitale) leerconcepten, hierbij zet ik bij voorkeur de methodiek van design thinking in. Ik draag de eindverantwoording van een uitgeefproject: zowel commercieel als inhoudelijk en werk daarbij samen met hoofd- en eindredacteuren, marketeer, auteurs, designers, contentontwerpers- en ontwikkelaars.

Als analytisch denker onderzoek ik bestaande (uitgeef)projecten en kom met scherpe conclusies over inzichten en kansen. Met een adequaat plan van aanpak voor oplossingsrichtingen zet ik teams in gang op weg naar een succesvol project.

Als hoofdredacteur / eindredacteur stuur ik auteursteams aan, zodat zij de vertaling van concept naar leerdoelen en naar content zo maken dat leerlingen en docenten profijt hebben van de didactische aanpak en de leerlijnen. Mijn specialismes: Nederlands, moderne vreemde talen en NT2.

Onderwijs

Onderwijs & training
Als opleider begeleid ik studenten van de lerarenopleiding bij hun stage en hun afstudeeronderzoek. 

Nieuwe docenten op school? Net van de opleiding? Samen met het MT ontwerp ik een programma om ze te begeleiden en organiseer ik bijeenkomsten. Ze delen hun ervaringen en leren ze van elkaar. Het docentschap is te leren! 

Als trainer verzorg ik bijeenkomsten voor docenten. Bijscholingen of workshops over lees- en schrijfvaardigheid, over taalbeleid en activerende werkvormen. Over literatuur- / fictieonderwijs of over de praktische consequenties van digitalisering bij vreemde talen of moedertaalonderwijs. 

Ik schrijf er ook over! Artikelen, interviews over recente onderwijsontwikkelingen, activiteiten op scholen, interviews met onderwijsvernieuwers.

Microlearning

Leren en ontwikkelen
Een leven lang leren: via microlearning is het mogelijk om leerders in bedrijven en organisaties te laten leren ‘on the job’. Ik ontwikkel nuggets voor microlearning en e-learningconcepten voor verschillende doelgroepen op basis van microleren. 

Voor iedere leerder of scholier heeft microleren iets te bieden, juist omdat het is gebaseerd op korte krachtige leereenheden met veel beeld, die een werknemer of leerling of zijn eigen tijd en plaats verder kunnen helpen. 

Met mijn visie op microleren help ik je organisatie, school of leerconcept verder: ik kan ontwikkelaars didactisch en inhoudelijk aansturen, zelf leereenheden ontwikkelen of het leerconcept ontwerpen.

Samenwerken met Erika?
Neem contact op

Erika Welgraven
Onderwijs & Media
Wilhelminalaan 60
7204 AD Zutphen
KVK  64389473

https://www.linkedin.com/in/erikawelgraven/
https://www.erikawelgraven.nl